شرکت کیمیا کاران عتیق، به جهت اجرای طرح توسعه خود و افزایش توان تولید، کارخانه تولیدی خود را به نشانی جدید شهرک صنعتی رازی، فاز 3، میدان نوآوران، بلوار فن آفران، حد فاصل خیابان های کیمیا و عتیق انتقال داده است.